Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

ASTRAEA, lezbejska fondacija za pravdu

Astraea Lesbian Foundation for Justice

Cilj Astraea lezbejske fondacije za pravdu isključivo je unapređenje ljudskih LGBTQI prava širom sveta. Fondacija podržava izuzetne i hrabre partnere korisnike bespovratnih sredstava u SAD i šire, koji se suprotstavljaju represiji i pokreću promene. Takođe, Fondacija pruža podršku i u oblasti rasne, ekonomske, socijalne i rodne pravde, jer svako zaslužuje da živi život slobodno, bez straha i sa dostojanstvom. Astraea prioritizuje finansiranje za grupe koje:
· vode ili su im ciljna grupa lezbejke/biseksualne/kvir žene;
· vode ili su im ciljna grupa transrodne, odnosno interseks osobe;
· vode ih i rade za LGBTQI zajednice koje su tradicionalno marginalizovane i nemaju dovoljno resursa u okviru LGBTQI zajednica (npr. mladi, stariji, etničke manjine, migranti/izbeglice, osobe sa niskim primanjima, osobe sa invaliditetom, seksualni radnici, itd.);
· imaju aktivnu lidersku ulogu u zajednicama najpogođenijim pitanjima kojima se grupa bavi;
· inkluzivne su i odražavaju različitosti geografskog regiona u kojem rade;
· pokazuju razumevanje veza među različitim vrstama represije sa kojima se suočavaju LGBTQI osobe i posvećeni su rešavanju drugih vidova represije zasnovanih na klasi, rasi, etnicitetu, uzrastu, fizičkim i mentalnim mogućnostima, rodu, nacionalnom identitetu i verskoj pripadnosti;
· razvijaju liderstvo i grade kapacitete zajednica da ostvare društvene promene, naročito putem predloga kojima se jača sposobnost organizacija da se organizuju (organizovanje” se može definisati kao niz aktivnosti koje aktivno angažuju ljude pogođene društvenim problemima u procesu identifikacije i rada na rešenjima);
· rade udruženo, odnosno grade koalicije sa drugim organizacijama za socijalnu pravdu (npr. prava seksualnih radnika, ljudska prava, itd.);
· poseduju uspostavljenu organizacionu strukturu i prakse koje odražavaju prakse socijalne pravde;
· imaju sedište u zemljama/mestima koja još uvek nemaju značajne LGBTQI resurse;
· imaju ograničen pristup tradicionalnim izvorima finansiranja.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Kultura
  • Kultura

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programa Otvori detalje programa

Globalno partnerstvo za ljudska prava LGBTI

Kontakt podaci donatora

116 East 16th St., 7th Fl. New York, NY United States 10003

info@astraeafoundation.org