Ekumenska ženska inicijativa

Ecumenical Women's Initiative

Ekumenska ženska inicijativa je nevladina, neprofitna organizacija koja pruža podrškuženama da pokrenu promene u verskim zajednicama i u društvu. Ova podrška se ogleda kroz osnaživanje i povezivanje pojedinaca i grupa koje rade u oblasti prava žena, izgradnje mira i pomirenja, verskog ekumenskog i međuverskog dijaloga i saradnje u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, podstičući umrežavanje i prekograničnu saradnju.

Vrsta donatora

 • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Rad i zapošljavanje
 • Socijalna zaštita
 • Stanovanje
 • Zdravstvo
 • Obrazovanje
 • Rekreacija/sport
Međunarodna saradnja
 • Međunarodna saradnja

Vrsta podrške

 • Bespovratna sredstva (grant šeme)
 • Obuke (seminari, kursevi stranih jezika, letnji kursevi)

Vrsta primaoca podrške

 • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)
 • Pojedinci

Geografska oblast podrške

 • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

 • Žene – opšta populacija

Kontakt podaci donatora

Četvrt kralja Slavca 3 21310 Omiš Hrvatska

+38521862599

eiz@eiz.hr

Link do konkursa

http://www.eiz.hr