Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Evropska komisija – Erazmus+

European Commision - Erasmus+

Fondacija Tempus je organizacija zadužena za sprovođenje Erazmus+ programa u Republici Srbiji – programa EU za saradnju u oblasti obrazovanja, mladih i sporta.
Osnovana je 2002. godine kako bi se Republici Srbiji omogućilo učešće u Tempus programu Evropske unije, čiji je cilj podrška unapređenju visokog obrazovanja. Od tada je Fondacija postepeno postajala odgovorna i za druge programe EU, kao što su Erazmus Mundus i Program za celoživotno učenje. Od 2014. je nadležna za sprovođenje komponente obrazovanja, a od jula 2016. godine i za omladinsku komponentu Erazmus+ programa. Fondacija primarno sarađuje sa obrazovnim i omladinskim institucijama pružajući im podršku u vezi sa konkurisanjem za projekte. Osim toga, Fondacija pruža podršku i pojedincima kroz veliki broj aktivnosti.

Vrsta donatora

  • Evropska unija

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
  • Rekreacija/sport
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ Kolaborativna i mala kolaborativna partnerstva u oblasti sporta

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ - Žan Mone

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ KA1 - Mobilnost mladih (Omladinske razmene i Evropski volonterski servis)

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ KA1 - Mobilnost omladinskih radnika

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ KA1 - Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ KA1 - Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ KA1 - Mobilnost za škole

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ - Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih (Omladinski prozor za Zapadni Balkan)

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ KA2 - Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ KA2 - Savezi sektorskih veština

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ KA1 - Erazmus Mundus zajednički master programi 

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ EVS projekti velikih razmera

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ Strateški EVS projekti

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ KA1 - Međunarodna kreditna mobilnost – visoko obrazovanje

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ KA2 - Savezi znanja

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ KA2 - Strateška partnerstva u oblasti mladi

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ KA2 - Projekti strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ KA2 - Strateška partnerstva za škole i predškolske ustanove, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih

Naziv programa Otvori detalje programa

Erazmus+ KA3 - Strukturisani dijalog: Sastanci mladih i donosilaca odluka

Kontakt podaci donatora

Fondacija Tempus – Nacionalna Erasmus+ kancelarija; Ruže Jovanović 27a, Beograd

+381114030460, +381113342430

info@tempus.ac.rs

Link do konkursa

www.erasmusplus.rs