Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Evropska komisija – Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

European Commission - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)

EIDHR je evropski program koji ima za cilj promociju demokratije i ljudskih prava širom sveta kroz podršku inicijativama civilnog društva. EIDHR za period od 2014. do 2020 je usvojen od strane Evropskog parlamenta i Saveta u martu 2014. godine, kroz zamenu i nadogradnju EIDHR 2006-2013 i Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava (2000-2006).

Civilno društvo igra važnu ulogu u obezbeđivanju poštovanja principa ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina koja se primenjuju u praksi. Artikulisanjem problema građana, organizacije civilnog društva (OCD) se izdvajaju kao nevladine, neprofitne strukture u kojima se ljudi organizuju kako bi ostvarivali zajedničke ciljeve i ideale, koji su aktivni u javnosti i uključuju se u aktivnosti koje podstiču pluralizam i unapređuju participativnu demokratiju.

Globalni cilj EIDHR-a je da promoviše i podržava demokratiju i ljudska prava u svetu, omogućavajući pomoć koja doprinosi razvoju i konsolidaciji demokratije i vladavine prava, kao i poštovanju svih ljudskih prava i osnovnih sloboda. Program se primenjuje u okviru politike Zajednice za saradnju u razvoju, ekonomsku, finansijsku i tehničku saradnju sa trećim državama, kao i konzistentnu spoljnu politiku Evropske unije kao celine.

Predstavnici civilnog društva u zemljama koje pretenduju na članstvo u EU mogu napraviti velike pomake u svojim zemljama projektima koji se odnose na poglavlja 23 i 24: projektima sa akcentom na oblastima koje su direktno povezane sa najvažnijim izazovima iz Poglavlja 23 (Sudstvo i osnovna prava) i Poglavlja 24 (Pravda, sloboda i bezbednost).

Osim toga, uključivanje civilnog društva u proces pristupanja Evropskoj uniji može da doprinese produbljivanju znanja građana o reformama koje je potrebno da država sprovede kako bi se pokazala spremnom da pristupi Evropskoj uniji.

Vrsta donatora

  • Evropska unija

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava

Kontakt podaci donatora

Delegacija Evropske unije u Srbiji, Avenija 19a, Vladimira Popovića 40/V, Beograd

+381113083200

delegation-serbia@eeas.europa.eu, Ana.MILENIC@eeas.europa.eu

Osoba za kontakt: Ana Milenić