Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Evropski pokret u Srbiji (EPuS)

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) je udruženje građana osnovano 24. novembra 1992. godine, kao nevladina, nepartijska i neprofitna organizacija. EPuS je nezavisna ustanova demokratskog javnog mnjenja i oblik okupljanja građana koji se zalažu za miroljubivu, demokratsku, sveevropsku integraciju, kao i za demokratsku i modernu Srbiju kao deo Evrope. Od 1993. godine Evropski pokret u Srbiji je punopravni član Međunarodnog evropskog pokreta koji se ubraja u međunarodne nevladine organizacije sa velikom tradicijom i značajnim idejnim uticajem na političke činioce u evropskim državama.

EPuS ima 650 individualnih i 12 kolektivnih članova, mrežu od 14 lokalnih veća i svake godine širi svoju individualnu i kolektivnu bazu članova.

Osnovna misija EPuS-a je uticanje na javnost u Srbiji da se angažuje u stvaranju demokratskog, višestranačkog društva i u ostvarivanju jednakosti među ljudima i u njihovim zajednicama, kao i promocija evropskih vrednosti i tekovina, uz podržavanje procesa i pojava u Srbiji koji tome vode. EPuS u svom delovanju polazi od punog poštovanja ljudskih vrednosti, sloboda i prava kao i od svih civilizacijskih vrednosti na kojima je utemeljen Savet Evrope; teži ostvarivanju vladavine prava i uvažavanju različitosti. U saradnji sa svima koji podržavaju ova opredeljenja, EPuS radi na stvaranju političkih i drugih uslova za ulazak naše zemlje u Evropsku uniju (EU). To podrazumeva obnavljanje i normalizaciju pokidanih veza sa evropskim zemljama, posebno sa bivšim jugoslovenskim republikama, ali i ozbiljne reforme na administrativnom i sektorskom, nacionalnom i lokalnom nivou.

CILJEVI EVROPSKOG POKRETA U SRBIJI:

  • unapređivanje razumevanja, međusobnog poznavanja i saradnje ljudi, zajednica i država na evropskom prostoru i podsticanje svestrane i slobodne komunikacije među njima, pre svega u oblasti   kulture, informisanja, privrede, politike i unapređenja položaja mladih;
  • širenje ideje evropskog ujedinjenja i vrednosti u Srbiji i unapređivanje kulturne, političke i ekonomske saradnje među građanima, narodima, regijama i državama Evrope, kao evropskog doprinosa miru i blagostanju u svetu, u cilju stvaranja evropske federacije;
  • demokratska, federalna Evropa, zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi sposobna da štiti i razvija ljudska prava;
  • uticanje na javnost Srbije da svoje angažovanje usmeri ka demokratskom delovanju u višestranačkoj državi ka ostvarivanju jednakosti ljudi i njihovih zajednica, uz uvažavanje i unapređivanje standarda usvojenih u Evropi.

Vrsta donatora

  • Civilno društvo

Oblast podrške

Ostalo
  • Promocija procesa evropske integracije, Evropske unije i reformskih procesa.

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programa Otvori detalje programa

Evropa za mene (EU2Me)

Kontakt podaci donatora

Kralja Milana 31/II, Beograd

011/3640174

office@emins.org

Osoba za kontakt: Emilija Milenković, menadžerka kancelarije

Link do konkursa

www.emins.org