Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Fond Sigrid Rausing

Sigrid Rausing Trust

Fond Sigrid Rausing (Sigrid Rausing Trust) je britanska fondacija koja dodeljuje grantove u cilju podrške poštovanju ljudskih prava na globalnom nivou. Fondacija je prvenstveno usmerena na zastupanje/istraživanje/tužbe, pitanja pritvora/mučenja, zaštitu ljudskih prava, slobodu izražavanja, tranzicionu pravdu, ženska prava, LGBTI prava, ksenofobiju i netoleranciju, kao i transparentnost i odgovornost. Fondacija prihvata i podstiče isključivo prijave organizacija koje su prethodno identifikovane od strane Fonda u skladu sa prioritetima za raspodelu sredstava ove donatorske kuće.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
  • Ljudska prava
  • Slobodan pristup informacijama

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • Organizacije civilnog društva
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

Ne postoji minimalni niti maksimalni iznos za bespovratna sredstva, ali Fondacija obično ne podržava više od 25% budžeta organizacije ili projekta.

Kontakt podaci donatora

12 Penzance Place London United Kingdom W11 4PA

info@srtrust.org