Fond Sigrid Rausing

Sigrid Rausing Trust

Fond Sigrid Rausing (Sigrid Rausing Trust) je britanska fondacija koja dodeljuje grantove u cilju podrške poštovanju ljudskih prava na globalnom nivou. Fondacija je prvenstveno usmerena na zastupanje/istraživanje/tužbe, pitanja pritvora/mučenja, zaštitu ljudskih prava, slobodu izražavanja, tranzicionu pravdu, ženska prava, LGBTI prava, ksenofobiju i netoleranciju, kao i transparentnost i odgovornost. Fondacija prihvata i podstiče isključivo prijave organizacija koje su prethodno identifikovane od strane Fonda u skladu sa prioritetima za raspodelu sredstava ove donatorske kuće.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
  • Ljudska prava
  • Slobodan pristup informacijama

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • Organizacije civilnog društva
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

Ne postoji minimalni niti maksimalni iznos za bespovratna sredstva, ali Fondacija obično ne podržava više od 25% budžeta organizacije ili projekta.

Kontakt podaci donatora

12 Penzance Place London United Kingdom W11 4PA

info@srtrust.org