Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Fondacija Ana i Vlade Divac

Fondacija „Ana i Vlade Divac” osnovana je u Srbiji kao nastavak dvadesetogodišnjeg humanitarnog rada započetog u SAD u okviru Humanitarne organizacije Divac (HOD). Organizacija je proteklih godina bila prvenstveno usmerena na podršku izbeglim i raseljenim licima (na rešavanje njihovih stambenih i ekonomskih problema), unapređenje uslova za kvalitetno odrastanje dece i mladih, razvoj filantropije i socijalno preduzetništvo.
Zahvaljujući podršci 700.000 pojedinaca, 670 kompanija i 82 organizacije, Fondacija je do sada prikupila 12 miliona dolara i obezbedila pomoć za 500.000 ljudi. Fondacije će u narednom periodu imati kao cilj: zapošljavanje prvenstveno mladih ljudi i samohranih roditelja, stvaranje uslova za bolje odrastanje dece i mladih kroz obnovu vrtića, škola i sportskih terena, pomoć u obnovi poplavljenih područja, kao pomoć i deci i porodicama koje dolaze sa Bliskog Istoka.

Vrsta donatora

 • Civilno društvo

Oblast podrške

Pravda
 • Pravosuđe i pravna država
 • Ljudska prava
 • Slobodan pristup informacijama
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
 • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
 • Opšta budžetska podrška
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
 • Komunikacija
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Rad i zapošljavanje
 • Socijalna zaštita
 • Stanovanje
 • Zdravstvo
 • Obrazovanje
 • Rekreacija/sport
Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
 • Ruralni razvoj
Kultura
 • Kultura
Civilno društvo
 • Civilno društvo
Filantropija i volonterizam
 • Filantropija i volonterizam
Međunarodna saradnja
 • Međunarodna saradnja

Vrsta podrške

 • Bespovratna sredstva (grant šeme)
 • Institucionalni grantovi
 • Izgradnje radova (work contract)
 • Podrška u pripremi projekata
 • Subvencije
 • Tehnička podrška (savetodavna i logistička podrška)
 • Urgentni ad hoc grantovi

Vrsta primaoca podrške

 • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)
 • Mala i srednja preduzeća
 • Neformalne grupe
 • Preduzetnici

Geografska pokrivenost

 • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

 • Deca i mladi – opšta populacija
 • Deca samohranih roditelja
 • Lokalne organizacije
 • Mali preduzetnici i zanatlije
 • Migranti
 • Nezaposleni
 • Obrazovne ustanove
 • Poljoprivrednici
 • Raseljena i izbegla lica
 • Samohrani roditelji
 • Seosko stanovništvo
 • Siromašni

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

Od 5.000 RSD do 1.800.000 RSD

Period godine kada je planirano objavljivanje konkursa

Tokom cele godine

Kontakt podaci donatora

Ilije Garašanina 53a/7, Beograd

+381113341755

hod@divac.com

Osoba za kontakt: Rozica M.Marić

Link do konkursa

www.divac.com