Fondacija Čarls Stjuart Mot

Charles Stewart Mott Foundation

Fondacija Čarls Stjuart Mot pruža podršku neprofitnim organizacijama koje rade na jačanju lokalnih zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama i u ograničenom teritorijalnom smislu, na međunarodnom nivou. Fondacija pruža podršku projektima u oblasti obrazovanja, civilnog društva i životne sredine.

Dok su otvoreni za nove ideje i projekte, finansiranje novih organizacija je veoma ograničeno. Ako ste zainteresovani za podnošenje projekta koji bi bio finansiran, prvi korak bi bio popunjavanje upitnika koji pomaže zaposlenima u fondaciji da ustanove relevantnost predloženog projekta i obaveste vas da li da aplicirate ili ne. Pre popunjavanja upitnika, savetuje se da saznate više o programima, oblastima podrške, ograničenjima i smernicama za organizacije izvan SAD.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programaOtvori detalje programa

Civilno društvo

Kontakt podaci donatora

503 S.Saginaw Street, Suite 1200 Flint, Michigan United States 48502

info@mott.org

Link do konkursa

https://www.mott.org/