Fondacija Heinrich-Böll-Stiftung

Heinrich-Böll-Stiftung

Fondacija Heinrich-Böll-Stiftung deo je Zelenog političkog pokreta koji se razvio širom sveta kao reakcija na tradicionalne politike socijalizma, liberalizma i konzervatizma. Fondacija je posvećena jednakim pravima za kulturne i etničke manjine i za društvenu i političku participaciju imigranata. Osim toga, Fondacija promoviše i nenasilje i proaktivne mirovne politike.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Urbani razvoj i menadžment
  • Nauka i istraživanje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programaOtvori detalje programa

Program stipendija

Kontakt podaci donatora

Schumannstr. 8 Berlin, Germany 10117

info@boell.de