Fondacija Minor

The Minor Foundation for Major Challenges

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Klimatske promene

Kontakt podaci donatora

tore.braend at minor-foundation.no.

Osoba za kontakt: Tore Braend

Link do konkursa

www.minor-foundation.no