Fondacija Pershing Square

Pershing Square Foundation

Fondacija Pershing Square je privatna porodična fondacija sa sedištem u Njujorku. Fondacija pruža podršku izuzetnim liderima i inovativnim organizacijama koje se bave važnim socijalnim pitanjima i imaju stabilan i održivi uticaj.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • Nevladine organizacije

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

Fondacija daje doprinose samo unapred odabranim dobrotvornim organizacijama i ne prihvata druge zahteve za sredstva. Za više informacija, molimo da kontaktirate fondaciju.

Kontakt podaci donatora

10 Melville Park Rd. Melville, NY; United States, 10019

info@persq.org