Fondacija Stavros Niarkos

Stavros Niarchos Foundation

Misija Fondacije Stavros Niarkos jeste podrška neprofitnim organizacijama u okviru četiri programske oblasti: umetnost i kultura, obrazovanje, zdravlje, medicina i sport, kao i socijalna zaštita. Takođe, Fondacija nastoji da aktivno podrži projekte kojima se pospešuje formiranje javno-privatnih partnerstava kao delotvornog načina za služenje javnom dobru.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
  • Obrazovanje
  • Rekreacija/sport
Kultura
  • Kultura

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • Nevladine organizacije

Period godine kada je planirano objavljivanje konkursa

Tokom cele godine

Kontakt podaci donatora

86A Vasilissis Sofias Ave. Athens, Greece 11528

info@snf.org

Link do konkursa

www.snf.org