Hidli fond

The Headley Trust

Hidli fond je jedan od dobrotvornih fondova porodice Sejnsberi. Misija fonda je da pruži podršku programima umetnosti, obrazovanja, zdravlja i socijalne zaštite. Članovi fonda spremni su da razmatraju predloge projekata ukoliko su blisko usaglašeni sa jednom od sledećih oblasti interesovanja: 1. očuvanje i beleženje nasleđa (uključujući versku i svetovnu arhitekturu, arheologiju i kulturne artefakte), prvenstveno u Jugoistočnoj Evropi (Slovenija, Hrvatska, Albanija, Makedonija, Bugarska, Rumunija, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina), ali i u Turskoj i Etiopiji. 2. podizanje svesti o pitanjima nasleđa u navedenim zemljama, podrška kapacitetu novih OCD u oblasti nasleđa, kao i obuka naredne generacije konzervatora i stručnjaka za nasleđe.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Vodovod i kanalizacija
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • Organizacije civilnog društva

Period godine kada je planirano objavljivanje konkursa

Fondacija daje doprinose samo unapred odabranim dobrotvornim organizacijama i ne prihvata druge zahteve za sredstva. Za više informacija, molimo da kontaktirate fondaciju.

Kontakt podaci donatora

The Peak 5 Wilton Road, London, United Kingdom, SW1V 1AP

info@sfct.org.uk