Fondacija Kokalis

The Kokkalis Foundation

Osnovna misija Kokalis fondacije jeste promovisanje miroljubive, demokratske i imućne jugoistočne Evrope putem razvoja javnog, kulturnog i naučnog života u regionu.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Filantropija i volonterizam
  • Filantropija i volonterizam
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Kontakt podaci donatora

Link do konkursa