Kompanija Achisomoch Aid Company Limited

Achisomoch Aid Company Limited

Kompanija Achisomoch Aid Company Limited pruža pomoć u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite i zdravlja osobama sa invaliditetom, u verskim i drugim aktivnostima u cilju smanjenja siromaštva, sa posebnim naglaskom na jevrejske zajednice širom sveta. Besplatna sredstva dodeljuju se dobrotvornim ustanovama, organizacijama i ovlašćenim pojedincima koji sprovode aktivnosti u skladu sa ciljevima kompanije.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
  • Urbani razvoj i menadžment
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
  • Obrazovanje

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Kontakt podaci donatora

35 Templars Avenue London, United Kingdom, NW11 0NU

admin@achisomoch.org

Link do konkursa

http://achisomoch.org/