Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Kompanija Achisomoch Aid Company Limited

Achisomoch Aid Company Limited

Kompanija Achisomoch Aid Company Limited pruža pomoć u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite i zdravlja osobama sa invaliditetom, u verskim i drugim aktivnostima u cilju smanjenja siromaštva, sa posebnim naglaskom na jevrejske zajednice širom sveta. Besplatna sredstva dodeljuju se dobrotvornim ustanovama, organizacijama i ovlašćenim pojedincima koji sprovode aktivnosti u skladu sa ciljevima kompanije.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
  • Urbani razvoj i menadžment
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
  • Obrazovanje

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kontakt podaci donatora

35 Templars Avenue London, United Kingdom, NW11 0NU

admin@achisomoch.org

Link do konkursa

http://achisomoch.org/