Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Mama Keš

Mama Cash

Mama Keš pruža podršku ambicioznim feminističkim organizacijama i organizacijama koje se bore za prava žena, kao i inicijativama za podršku ženama, devojkama i trans osobama.

Vrsta donatora

 • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
 • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
 • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Socijalna zaštita
 • Stanovanje
 • Zdravstvo
Civilno društvo
 • Civilno društvo
Filantropija i volonterizam
 • Filantropija i volonterizam
Međunarodna saradnja
 • Međunarodna saradnja

Vrsta podrške

 • Bespovratna sredstva (grant šeme)
 • Tehnička podrška (savetodavna i logistička podrška)

Vrsta primaoca podrške

 • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)

Geografska pokrivenost

 • Cela Srbija
 • Kosovo *

Ciljna grupa podrške

 • LGBT zajednica
 • Migranti
 • Žene – opšta populacija

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

Od 20.000 € do 30.000 €

Kontakt podaci donatora

Eerste Helmersstraat 17-III, 1054 CX AMSTERDAM, The Netherlands

info@mamacash.org

Link do konkursa

http://www.mamacash.org/