Međunarodna fondacija za mlade

International Youth Foundation

Više od 25 godina misija Međunarodne fondacije za mlade je pružanje podrške mladim ljudima da se ostvare na ličnom i profesionalnom planu. Fondacija je, zajedno sa partnerima iz čitavog sveta, posvećena nastojanju da mladi razviju liderske, tehničke i životne veštine kako bi bili samostalni – bilo da je u pitanju pronalaženje prvog radnog mesta, razvoj biznisa ili pokretanje društvenih promena, svaka mlada osoba treba da ima priliku da ostvari svoj pun potencijal.

Vrsta donatora

 • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
 • Nauka i istraživanje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Rad i zapošljavanje
 • Obrazovanje

Vrsta podrške

 • Obezbeđivanje prostora
 • Obezbeđivanje softvera
 • Obuke (seminari, kursevi stranih jezika, letnji kursevi)
 • Pružanje usluga (contract service)
 • Stručna praksa
 • Tehnička podrška (savetodavna i logistička podrška)

Vrsta primaoca podrške

 • Pojedinci

Geografska oblast podrške

 • Cela Srbija

Kontakt podaci donatora

1 East Pratt Street, Suite 701, Baltimore, MD 21202, USA

Link do konkursa

http://www.iyfnet.org