Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije – Sektor za kulturno nasleđe

U Sektoru za kulturno nasleđe obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • praćenje i analiziranje stanja u delatnosti zaštite i očuvanja nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, zadužbina i fondacija;
  • praćenje i nadzor nad realizacijom programa zaštite kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji;
  • praćenje stanja i nadzor nad realizacijom programa zaštite kulturnog nasleđa na Uneskovoj listi Svetske baštine, na Uneskovoj Reprezentativnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa, kulturnog nasleđa od posebnog značaja, kao i kulturnog nasleđa koje se nalazi u inostranstvu;
  • predlaganje strategija i mera za njihovo unapređivanje i finansiranje;
  • izradu jedinstvenog programskog i finansijskog plana koji se odnosi na rad biblioteka i ustanova zaštite;
  • rešavanje u upravnim stvarima u oblasti bibliotečke, arhivske i muzejske delatnosti i arheoloških istraživanja, kao zaštite i korišćenja kulturnog nasleđa.

Vrsta donatora

  • Javna uprava

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura

Kontakt podaci donatora

Vlajkovićeva 3, Beograd

+381112927838

Link do konkursa

www.kultura.gov.rs