Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije – Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture

U Sektoru za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • međunarodnu saradnju u oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija;
 • praćenje i iniciranje međunarodnih kulturnih manifestacija u oblasti savremenog stvaralaštva;
  saradnju u oblasti kulturnog stvaralaštva na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u inostranstvu;
 • praćenje i iniciranje međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje u oblasti kulture;
 • predlaganje i realizaciju programa za prikupljanje i raspoređivanje međunarodne pomoći, praćenje njihovog ostvarivanja posebno u skladu sa programima Uneska i Saveta Evrope;
 • proces harmonizacije politika i propisa sa pravnom tekovinom Evropske unije;
 • saradnja sa relevantnim institucijama EU;
 • sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU;
 • učestvovanje u izradi i realizaciji NPI;
 • stručne i administrativne poslove u radu podgrupa Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja EU.

Vrsta donatora

 • Javna uprava

Oblast podrške

Pravda
 • Pravosuđe i pravna država
Kultura
 • Kultura
Međunarodna saradnja
 • Međunarodna saradnja

Kontakt podaci donatora

Vlajkovićeva 3, Beograd

+381112927838

Link do konkursa

www.kultura.gov.rs