Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Ministarstvo omladine i sporta Vlade Republike Srbije – Sektor za omladinu

U Sektoru za omladinu obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • sistem, razvoj i unapređenje omladinske politike;
 • sprovođenje nacionalne politike i pripremu i sprovođenje nacionalne strategije za mlade, kao i na akcione planove i programe;
 • rad Fonda za mlade talente;
 • podsticanje mladih da se organizuju i udružuju i da učestvuju u društvenim tokovima;
 • zaštitu interesa mladih i pomoć mladima da ostvare te interese;
 • davanje saveta mladima i podučavanje mladih vezano za zapošljavanje i volonterski rad;
 • podsticanje neformalnog obrazovanja mladih;
 • saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima pri organizovanju međunarodnih omladinskih manifestacija i skupova u Republici Srbiji;
 • pomoć i saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima u njihovom radu i promovisanje omladinske politike i omladinskih organizacija i udruženja; omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima iz Republike Srbije da učestvuju na skupovima i manifestacijama za mlade u inostranstvu;
 • praćenje i procenu mesta i uloge mladih u Republici Srbiji; stvaranje uslova za osnivanje i rad kancelarija za mlade;
 • podsticanje razvoja omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom nivou;
 • praćenje sprovođenja omladinske politike na svim nivoima vlasti;
 • kao i druge poslove iz delokruga Sektora.

Vrsta donatora

 • Javna uprava

Oblast podrške

Pravda
 • Ljudska prava
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
 • Lokalna samouprava
 • Opšta budžetska podrška
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Obrazovanje
 • Rekreacija/sport
Civilno društvo
 • Civilno društvo
Filantropija i volonterizam
 • Filantropija i volonterizam

Kontakt podaci donatora

Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd

+381112142450

omladina@mos.gov.rs

Osoba za kontakt: Snežana Klašnja