Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije – Sektor za ruralni razvoj

Sektor za ruralni razvoj obavlja poslove koji se odnose na:

  • izradu, praćenje i sprovođenje programa za ruralni razvoj u cilju povećanja efikasnosti, unapređenja efektivnosti mera ruralnog razvoja i socioekonomskih aspekata života u ruralnim oblastima, podršku diverzifikaciji ruralne ekonomije i kreiranju uslova za proširenje nepoljoprivredne ekonomije u ruralnim oblastima;
  • sprovođenje saradnje sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama iinstitucijama u oblasti ruralnog razvoja u cilju usklađivanja mera podrške, obezbeđivanja donatorske pomoći za realizaciju razvojnih programa i projekata u oblasti ruralnog razvoja; programiranje, praćenje i koordinaciju rada poljoprivredne savetodavne službe;
  • sprovođenje saradnje sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama iinstitucijama u oblasti ruralnog razvoja u cilju usklađivanja mera podrške, obezbeđivanja donatorske pomoći za realizaciju razvojnih programa i projekata u oblasti ruralnog razvoja;
  • praćenje stanja i predlaganje mera za revitalizaciju i unapređenje razvoja zemljoradničkog zadrugarstva; programiranje, praćenje i koordinaciju rada poljoprivredne savetodavne službe;
  • obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Vrsta donatora

  • Javna uprava

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Ruralni razvoj
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Kontakt podaci donatora

Omladinskih brigada 1, Beograd

+381113131357

Link do konkursa

www.minpolj.gov.rs