Ministarstvo spoljnih poslova Vlade Republike Srbije

Ministarstvo je nadležno za koordinaciju spoljnopolitičkih i drugih međunarodnih aktivnosti koje u okviru utvrđene nadležnosti sprovode državni organi.

Državni organi u obavljanju spoljnih poslova sarađuju sa Ministarstvom blagovremenim izveštavanjem o planiranim i sprovedenim aktivnostima.

Komunikacija državnih organa sa predstavnicima drugih država i međunarodnih organizacija odvija se posredstvom Ministarstva ili u saradnji sa Ministarstvom, kada je to u skladu sa međunarodnim ugovorima i diplomatskom praksom.

Odnosi državnih organa sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima odvijaju se preko Ministarstva.

Vrsta donatora

  • Javna uprava

Oblast podrške

Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Kontakt podaci donatora

Vase Čarapića 20, Beograd

+381112639221

Link do konkursa

www.mfa.gov.rs