Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije – Sektor za turizam

U Sektoru za turizam obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • sprovođenje Zakona o turizmu i Strategije razvoja turizma Republike Srbije;
 • praćenje i analizu sistemskih rešenja, pravne regulative i mera ekonomske politike na poslovanje i razvoj turističke privrede i predlaganje odgovarajućih mera;
 • predlaganje mera za unapređenje kvaliteta turističkih proizvoda i usluga i konkurentnosti turističke ponude; realizaciju usvojenih master planova;
 • predlaganje i preduzimanje mera za unapređenje turističkog prometa i deviznih efekata od turizma;
 • istraživanje i analizu stanja, pojava i kretanja na turističkom tržištu po turističkim proizvodima i turističkim klasterima, dostavljanje i analiza podataka sadržanih u Registru turizma;
 • sprovođenje postupaka kategorizacije u skladu sa Zakonom o turizmu; praćenje razvoja, predlaganje mera i realizaciju aktivnosti na obrazovanju i obuci kadrova u turizmu sa ciljem podsticanja zapošljavanja;
 • pripremu plana, praćenje izvršenja budžeta u delu koji se odnosi na Sektor;
 • analizu predinvesticionih i investicionih projekata koji se tiču razvoja turizma;
 • integralno planiranje razvoja turizma pratećih delatnosti;
 • proglašenje i održivo korišćenje turističkog prostora;
 • proglašenje turističkog mesta i prioritetne turističke destinacije; praćenje i analiza ulaganja države u razvoj turizma putem podsticajnih mera i prelaganje korektivnih mera;
 • kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

Vrsta donatora

 • Javna uprava

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
 • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
 • Turizam

Kontakt podaci donatora

Bulevar Mihaila Pupina 2, Beograd

+381113122855

Link do konkursa

www.mtt.gov.rs