Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Ministarstvo za evropske integracije (nekadašnja Kancelarija za evropske integracije) od 2012. godine raspisuje godišnji konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o EU i o različitim aspektima evropske integracije Srbije.

Do sada je kroz ovu aktivnost podržano 29 projekata iz 13 gradova u Srbiji i više od 15 i po miliona dinara (15.581.140,00 RSD) je uloženo u ove projekte. Neke od tema koje smo do sada podržavali kroz ove projekte su: Prednosti članstva za mlade, Mogućnost povlačenja sredstava iz fondova EU, Konkretne posledice/efekti članstva u EU, Poljoprivreda, Zaštita životne sredine, Zaštita potrošača, itd.

Konkursom 2017. podržano je sedam projekata organizacija civilnog društva. Svi projekti su usmereni na srednjoškolce, a bave se EU programima za mlade, obrazovanjem, nacionalnim i kulturnim identitetom, razlozima zašto pregovaramo o članstvu u EU itd.

Vrsta donatora

  • Javna uprava

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Kultura
  • Kultura
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Kontakt podaci donatora

Nemanjina 34, 11000 Beograd

+381113061100, +381113061102, +381113061103

office@seio.gov.rs

Link do konkursa

http://www.seio.gov.rs/