Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Ministarstvo za evropske integracije (nekadašnja Kancelarija za evropske integracije) od 2012. godine raspisuje godišnji konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o EU i o različitim aspektima evropske integracije Srbije.

Do sada je kroz ovu aktivnost podržano 29 projekata iz 13 gradova u Srbiji i više od 15 i po miliona dinara (15.581.140,00 RSD) je uloženo u ove projekte. Neke od tema koje smo do sada podržavali kroz ove projekte su: Prednosti članstva za mlade, Mogućnost povlačenja sredstava iz fondova EU, Konkretne posledice/efekti članstva u EU, Poljoprivreda, Zaštita životne sredine, Zaštita potrošača, itd.

Konkursom 2017. podržano je sedam projekata organizacija civilnog društva. Svi projekti su usmereni na srednjoškolce, a bave se EU programima za mlade, obrazovanjem, nacionalnim i kulturnim identitetom, razlozima zašto pregovaramo o članstvu u EU itd.

Vrsta donatora

  • Javna uprava

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Kultura
  • Kultura
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kontakt podaci donatora

Nemanjina 34, 11000 Beograd

+381113061100, +381113061102, +381113061103

office@seio.gov.rs

Link do konkursa

http://www.seio.gov.rs/