Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Ministarstvo zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije

Ministarstvo obavlja poslove državne uprave, propisane članom 5a. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 62/2017), i to:

Ministarstvo zaštite životne sredine obavlja poslove državne uprave koji se odnose na:

 • osnove zaštite životne sredine; sistem zaštite i unapređenja životne sredine;
 • nacionalne parkove, inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine;
 • primenu rezultata naučnih i tehnoloških istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti životne sredine;
 • sprovođenje Konvencije o učešću javnosti, dostupnosti informacija i pravu na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine;
 • zaštitu prirode;
 • zaštitu vazduha;
 • zaštitu ozonskog omotača;
 • klimatske promene;
 • prekogranično zagađenje vazduha i vode;
 • zaštitu voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda;
 • utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata;
 • zaštitu od velikog hemijskog udesa i učešće u reagovanju u slučaju hemijskih udesa;
 • zaštitu od buke i vibracija;
 • zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja;
 • upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima;
 • sprovođenje Konvencije o hemijskom oružju u skladu sa zakonom;
 • upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom;
 • odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, kao i druge poslove određene zakonom.
Ministarstvo zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije

Vrsta donatora

 • Javna uprava

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
 • Zaštita životne sredine

Kontakt podaci donatora

Omladinskih brigada 1, Beograd

+381113110463