Ministarstvo zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije

Ministarstvo obavlja poslove državne uprave, propisane članom 5a. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 62/2017), i to:

Ministarstvo zaštite životne sredine obavlja poslove državne uprave koji se odnose na:

 • osnove zaštite životne sredine; sistem zaštite i unapređenja životne sredine;
 • nacionalne parkove, inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine;
 • primenu rezultata naučnih i tehnoloških istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti životne sredine;
 • sprovođenje Konvencije o učešću javnosti, dostupnosti informacija i pravu na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine;
 • zaštitu prirode;
 • zaštitu vazduha;
 • zaštitu ozonskog omotača;
 • klimatske promene;
 • prekogranično zagađenje vazduha i vode;
 • zaštitu voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda;
 • utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata;
 • zaštitu od velikog hemijskog udesa i učešće u reagovanju u slučaju hemijskih udesa;
 • zaštitu od buke i vibracija;
 • zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja;
 • upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima;
 • sprovođenje Konvencije o hemijskom oružju u skladu sa zakonom;
 • upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom;
 • odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, kao i druge poslove određene zakonom.
Ministarstvo zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije

Vrsta donatora

 • Javna uprava

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
 • Zaštita životne sredine

Kontakt podaci donatora

Omladinskih brigada 1, Beograd

+381113110463