Rising Voices

Rising Voices

Rising Voices, inicijativa za rad u zajednici organizacije „Global Voices”, ima za cilj da korisnike ugroženih ili autohtonih jezika uvede u globalni razgovor. Podrška se ogleda kroz pružanje obuka unapređenje postojećih resursa, mikrograntove, kao i mentorsku podršku predstavnicima nedovoljno zastupljenih zajednica na lokalu koje žele da ispričaju sopstvenu digitalnu priču korišćenjem participatornih medijskih alata. Najveći broj aktivnosti u okviru inicijative „Rising Voices” u cilju pružanja podrške i ohrabrivanja se odvija kroz obezbeđenje
mikrograntova za projekte iz oblasti građanskih medija.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Slobodan pristup informacijama
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Komunikacija
Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)
  • Pojedinci

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija
  • Kosovo *

Kontakt podaci donatora

rising@globalvoicesonline.org