Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Sasakava fondacija za mir

The Sasakawa Peace Foundation

Sasakava fondacija za mir je osnovana u septembru 1986. godine posredstvom Nipon fondacije i japanske industrije trkačkih motornih čamaca. U statutu o osnivanju SPF, osmišljenom u okruženju rastuće internacionalizacije i sve veće potrebe za multilateralnim reakcijama i rešenjima za niz problema osamdesetih godina prošlog veka, odražava se svest o potrebi da Japan, kao snažna ekonomska sila koja je ostvarila neverovatan rast, igra aktivnu ulogu u međunarodnoj zajednici. Stoga SPF pažljivo razmatra ulogu Japana kao velike nacije u uzajamno sve zavisnijoj međunarodnoj zajednici i, kao neprofitna fondacija, radi na promovisanju napora usmerenih na doprinos međunarodnoj zajednici.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Unutrašnji poslovi
  • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Naziv programa

Napori ka osiguranju mira i bezbednosti u međunarodnoj zajednici

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)
  • Neformalne grupe

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • Nevladine organizacije

Kontakt podaci donatora

1-15-16 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-8524, Japan

Link do konkursa

https://www.spf.org/e/