Sasakava fondacija za mir

The Sasakawa Peace Foundation

Sasakava fondacija za mir je osnovana u septembru 1986. godine posredstvom Nipon fondacije i japanske industrije trkačkih motornih čamaca. U statutu o osnivanju SPF, osmišljenom u okruženju rastuće internacionalizacije i sve veće potrebe za multilateralnim reakcijama i rešenjima za niz problema osamdesetih godina prošlog veka, odražava se svest o potrebi da Japan, kao snažna ekonomska sila koja je ostvarila neverovatan rast, igra aktivnu ulogu u međunarodnoj zajednici. Stoga SPF pažljivo razmatra ulogu Japana kao velike nacije u uzajamno sve zavisnijoj međunarodnoj zajednici i, kao neprofitna fondacija, radi na promovisanju napora usmerenih na doprinos međunarodnoj zajednici.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Unutrašnji poslovi
  • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Naziv programa

Napori ka osiguranju mira i bezbednosti u međunarodnoj zajednici

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)
  • Neformalne grupe

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • Nevladine organizacije

Kontakt podaci donatora

1-15-16 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-8524, Japan

Link do konkursa

https://www.spf.org/e/