UEFA fondacija za decu

UEFA Foundation for Children

Godinama unazad upravljačko telo evropskog fudbala podržava inicijative i programe koji pomažu deci u teškim okolnostima, radeći sa brojnim različitim partnerima za razvoj projekata u Evropi i šire.

U želji da pojača svoje aktivnosti i usmeri ih na odgovarajući način, UEFA je odlučila da osnuje nezavisnu fondaciju koja koristi sport za podršku humanitarnih projekata vezanih za prava dece u oblastima kao što su zdravstvo, obrazovanje i integracija.

UEFA fondacija za decu osnovana je na inicijativu predsednika UEFA Majkla Platinija, odražavajući želju UEFA-e da ima aktivniju ulogu u društvu.

Fondacija ima za cilj da pomogne deci i zaštiti njihova prava.

Fondacija smatra da se kroz sport, a posebno fudbal, može pružiti podrška u oblastima zdravstva i dečijeg obrazovanja, kao i promovisati pristup sportskim aktivnostima, olakšati lični razvoj dece i negovati integracija manjina.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
  • Obrazovanje
  • Rekreacija/sport

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • Deca i mladi – opšta populacija

Kontakt podaci donatora

UEFA Foundation for Children, Route de Genève 46, CH-1260 Nyon, Switzerland

contact@uefafoundation.org

Link do konkursa