Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

UNDEF – Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

UNDEF – United Nations Democracy Fund

Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija pruža podršku projektima koji doprinose merljivim i konkretnim poboljšanjima u oblasti demokratije i ljudskih prava, prenoseći na taj način koncept demokratije u praktična rešenja koja podstiču građanski aktivizam.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
  • Ljudska prava
  • Slobodan pristup informacijama
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)
  • Javna uprava (organi državne uprave, lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i dr)

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • Nevladine organizacije

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

Od 100.000$ do 300.000 $

Kontakt podaci donatora

1 United Nations Plaza, Room DC1-1300, New York, NY 10017, USA

democracyfund@un.org