Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

UNICEF Srbija

UNICEF podržava nacionalne i subnacionalne institucije, medije i njihove regulatorne organe, privatni sektor, organizacije civilnog društva, kao i samu decu i porodice sa ciljem da se podigne svest i unapredi znanje o ostvarivanju i kršenju prava dece, posebno one koja su isključena i marginalizovana, te o disparitetima i nejednakostima u društvu koje treba rešavati.

Mi jačamo postojeća i uspostavljamo nova partnerstva sa medijima, privatnim sektorom i civilnim društvom za dobrobit dece.

Radeći sa partnerima, UNICEF koristi komunikaciju, društvenu mobilizaciju, zastupanje i promene u ponašanju i društvenim normama kako bi se zajednički uticalo na kreatore politika, odnosno političke i društvene lidere da rade na stvaranju povoljnog političkog i zakonodavnog okruženja koje uspostavlja i održava društvene transformacije, menja diskriminatorska ponašanja i društvene norme i uključuje glasove dece i porodica iz marginalizovanih grupa u politički dijalog.

Vrsta donatora

  • Civilno društvo
  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
  • Zdravstvo
  • Obrazovanje
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Filantropija i volonterizam
  • Filantropija i volonterizam
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Planirani programi za period 2017/2018

Link do konkursa

www.unicef.rs