Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Vlada Australije – odsek za spoljnu politiku i trgovinu

Australian Government - Department for Foreign Affairs and Trade

Svrha odseka je da pomogne u jačanju Australije, čineći je sigurnijom i prosperitetnijom, štiteći svoje interese na međunarodnom nivou i doprinoseći globalnoj stabilnosti i ekonomskom rastu.

Odsek pruža Vladi savete o stranim, trgovinskim i razvojnim politikama. Rade sa drugim vladinim agencijama kako bi osigurali da se Australija ide ka globalnim, regionalnim i bilateralnim interesima i njima efikasno koordinira.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
  • Obrazovanje

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programa Otvori detalje programa

Program direktne pomoći

Kontakt podaci donatora

8th Floor, Vladimira Popovica 38-40, New Belgrade

+381113303400

dfat.nsw@dfat.gov.au

Link do konkursa

http://dfat.gov.au/