Srbija se nalazi među 14 zemalja koje mogu aplicirati za Demo Environment Program koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), a koordinira Švedska agencija za ekonomski i regionalni rast (Tillväxtverket). Demo Environment podržava organizacije koje po prvi put u svojim državama žele da uvedu...