Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, pruža stručnu i finansijsku podršku savezima udruženja osoba sa invaliditetom koji realizuju programe namenjene svojim članovima. U okviru Programskog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018....