Fondacija Van Tienhovena je mala fondacija koja raspodeljuje sredstva u ime filantropa Pieter Gerbrand van Tienhovena. "Mi smo zabrinuti zbog života na zemlji i delikatne ravnoteže između ljudskog života, prirode i biodiverziteta. Verujemo da su ljudi sa lokala ključni za očuvanje i obnovu populacije prirode i...

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, pruža stručnu i finansijsku podršku savezima udruženja osoba sa invaliditetom koji realizuju programe namenjene svojim članovima. U okviru Programskog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018....

Srbija se nalazi među 14 zemalja koje mogu aplicirati za Demo Environment Program koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), a koordinira Švedska agencija za ekonomski i regionalni rast (Tillväxtverket). Demo Environment podržava organizacije koje po prvi put u svojim državama žele da uvedu...