Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama ima destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo, odnosno druga organizacija i ianstitucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nije indirektni korisnik budžeta, kao i pravno lice u kome je Republika Srbija većinski...