Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

2. Izdanje globalnog programa Mladi u akciji

Naziv donatora

Mladi za vodu i klimu

Rok za prijavu na konkurs

30.06.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 5.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Projekat moraju osmisliti, voditi i sprovoditi mladi uzrasta između 18 i 35 godina; Projekat mora uključiti najmanje jednu od četiri teme: - Voda i zdravlje, - Voda i poljoprivreda - Rizici povezani sa vodom - Deljenje vode. Mladi moraju biti uključeni u sve aspekte projekta; Projekti moraju imati direktan lokalni uticaj na marginalizovane zajednice; Može biti novi ili tekući projekat; Projekat se može podneti na francuskom, engleskom, ruskom ili španskom jeziku; Vođe projekata moraju tečno da govore francuski, engleski, ruski ili španski.

Kako se aplicira?

1. Pripremite kratki video za prezentaciju projekta (najviše 3 minuta) u kojem morate jasno navesti sledećih pet glavnih tačaka na koje morate pozitivno odgovoriti: Inkluzija i vođstvo mladih: Da li projekat osmišljavaju, vode i sprovode mladi? Da li je učešće mladih uključeno u sve aspekte projekta? Da li su žene i / ili domorodačke zajednice uključene u projekat? Relevantnost problema: Koji je problem sa kojim se suočavate? Kakva je veza između problema i vodene i klimatske povezanosti? Koja je izabrana zajednica za rešavanje ovog problema? Koliko je pitanje relevantno u izabranoj zajednici? Da li problem utiče na ugrožene zajednice? Relevantnost rešenja: Koje je rešenje koje nudite? Koji je naziv projekta? Da li se projekat čini smislenim u smislu pitanja koja treba rešavati i da li bi mogao postići stvarne promene? Koji su ciljevi projekta? Inovacija: Da li projekat ima elemente „razmišljanja izvan okvira“? Da li je projekat multidisciplinarne prirode? Lokalno partnerstvo i integracija više aktera: Da li projekat uzima u obzir učešće više aktera? Finansije: Da li je projekat finansijski izvodljiv? Implementacija: Koliko je praktična primena projekta? Da li se čini da je plan primene verodostojan i prilagođen ambicijama postavljenim za projekat? Da li plan primene poštuje lokalna javna zdravstvena pravila i propise u vezi sa trenutnom pandemijom? Održivost: Koliko je projekat održiv i njegova sposobnost za buduću adaptaciju? Da li je projekat ekološki prihvatljiv? Da li je moguće nadograditi ili replicirati projekat? Na koje ciljeve održivog razvoja utiče projekat? 2. Otpremite svoj video na Jutjub Ovaj video može biti privatni (nenavedeni). Samo ljudi koji imaju vezu do videa moći će da ga vide. Ne pojavljuje se ni u jednom javnom delu Jutjuba. Tehnički kvalitet video zapisa nije važan. 3. Posetite platformu Mladi za vodu i klimu da biste svoj projekat prijavili na mreži.