Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Annual Program Statement- konkrs za predlogle projekata Amabasade SAD u Beogradu

Naziv donatora

Ambasada SAD u Beogradu

Rok za prijavu na konkurs

30.08.2020

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Pojedinci

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
  • Ljudska prava
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Kultura
  • Kultura
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • COVID19

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija