Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

BCSDN raspisuje Poziv za istraživačke grantove za angažovanje privatnog sektora u promociji građanskog prostora

Naziv donatora

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva

Rok za prijavu na konkurs

25.03.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

2.500 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Zajedničke prednosti otvorenog građanskog prostora – vladavina prava, odgovorno upravljanje i građanske slobode – zahtevaju kolektivnu odgovornost širokog spektra zainteresovanih strana. Ovaj poziv podržava aktere civilnog društva na Balkanu u istraživanju potencijala privatnog sektora u jačanju i promovisanju građanskog prostora, istraživanju u kojoj meri su akteri iz privatnog sektora odgovorni i poštuju ljudska prava, prikupljanju dokaza o trenutnoj praksi i naučenim lekcijama i identifikovanju potencijalnih puteva za efikasnu koordinaciju i/ili saradnju. BCSDN prihvata predloge istraživanja od aktera civilnog društva na Balkanu na temu angažovanja OCD-a i privatnog sektora. Sprovođenje istraživanja od interesa treba da se kreće u okviru sledeća dva pravca: 1. Saradnja OCD i privatnog sektora (npr. primeri uspešnih partnerstava između OCD i privatnog sektora; izazovi, pokretači i prepreke za takva partnerstva; dobre prakse i praktične strategije za OCD i/ili preduzeća, itd.) 2. Odgovornost privatnog sektora/korporacije (npr. praćenje konkretnih projekata ili bilo kakvog angažmana privatnog sektora kako bi se osiguralo da se poštuju ljudska prava, dobrobit zajednica i/ili zaštita životne sredine, praćenje napada na aktiviste/branioce ljudskih prava). Ovaj poziv je otvoren za OCD/think-tank na Balkanu sa interesovanjem za i/ili iskustvom na temu angažovanja OCD-privatnog sektora i iskustvom u sprovođenju istraživanja. Da biste učestvovali, potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: Registracioni dokument izdat od strane relevantnog javnog subjekta/organizacije, u skladu sa zakonodavstvom u zemlji osnivanja OCD; Organizacioni portfolio ibiografije istraživača koji će biti angažovani; Predlog istraživanja (uključujući nacrt metodologije za istraživanje, radni vremenski okvir i budžet). Prijave treba pisati samo na engleskom jeziku.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose elektronskim putem na: ekecutiveoffice@balkancsd.net sa temom: Application for the Call for Research Proposals (CSO-PSE).