Bezbednosne istraživačke tehnologije vođene aktivnim angažovanjem civilnog društva

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

23.11.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Očekuje se da će rezultati projekata doprineti sledećim ishodima: Promociji društveno i ekološki održivih proizvoda i usluga kroz snažniji angažman civilnog društva; Kreatori politike, praktičari bezbednosti i istraživačka zajednica sprovode bezbednosna tehnološka rešenja i politike koje ispunjavaju i društvene i pravne zahteve, kao što su inkluzivnost, pristupačnost, univerzalni dizajn, otvorenost, legitimitet, proporcionalnost, etika; Državni i nedržavni akteri svoje odlučivanje zasnivaju na proceni mogućih negativnih društvenih uticaja rezultata bezbednosnih istraživanja, uključujući implikacije po ljudska prava i rizike od zloupotrebe; Praktičari bezbednosti i građani imaju tehnička rešenja koja su transparentna, osetljiva na privatnost, otvorenog koda, prijateljska i laka za korišćenje; Praktičari bezbednosti i građani imaju potrebne veštine i znanja o upotrebi novih tehnologija koje se proizvode, kao i njihovom uticaju na društvo; Praktičari bezbednosti imaju šire razumevanje novih mogućnosti koje nudi tehnološki razvoj, uključujući pristupačnost i univerzalni aspekt dizajna tehnologija koji nadilazi puki odgovor na bezbednosne izazove kako bi se osiguralo da su svi uključeni; Praktičari bezbednosti, istraživačka zajednica i kreatori politika nadograđuju postojeće znanje na naučenim lekcijama i najboljim praksama, kao i preporukama i dobrimprimerima kako EU koristi tehnologiju za borbu protiv rizika po bezbednost, poštujući i promovišući osnovna prava.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).