Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Bezbednosne istraživačke tehnologije vođene aktivnim angažovanjem civilnog društva

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

23.11.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Očekuje se da će rezultati projekata doprineti sledećim ishodima: Promociji društveno i ekološki održivih proizvoda i usluga kroz snažniji angažman civilnog društva; Kreatori politike, praktičari bezbednosti i istraživačka zajednica sprovode bezbednosna tehnološka rešenja i politike koje ispunjavaju i društvene i pravne zahteve, kao što su inkluzivnost, pristupačnost, univerzalni dizajn, otvorenost, legitimitet, proporcionalnost, etika; Državni i nedržavni akteri svoje odlučivanje zasnivaju na proceni mogućih negativnih društvenih uticaja rezultata bezbednosnih istraživanja, uključujući implikacije po ljudska prava i rizike od zloupotrebe; Praktičari bezbednosti i građani imaju tehnička rešenja koja su transparentna, osetljiva na privatnost, otvorenog koda, prijateljska i laka za korišćenje; Praktičari bezbednosti i građani imaju potrebne veštine i znanja o upotrebi novih tehnologija koje se proizvode, kao i njihovom uticaju na društvo; Praktičari bezbednosti imaju šire razumevanje novih mogućnosti koje nudi tehnološki razvoj, uključujući pristupačnost i univerzalni aspekt dizajna tehnologija koji nadilazi puki odgovor na bezbednosne izazove kako bi se osiguralo da su svi uključeni; Praktičari bezbednosti, istraživačka zajednica i kreatori politika nadograđuju postojeće znanje na naučenim lekcijama i najboljim praksama, kao i preporukama i dobrimprimerima kako EU koristi tehnologiju za borbu protiv rizika po bezbednost, poštujući i promovišući osnovna prava.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).