Biro za demokratiju Ljudska prava i rad: Globalni fond za ravnopravnost 2020

Naziv donatora

Rok za prijavu na konkurs

05.02.2021

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

$750,000 - $1,000,000

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • LGBT

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

24-48 meseci

Posebni zahtevi donatora

Prijave koje podnose profitni subjekti mogu biti predmet dodatne provere nakon postupka izbora komisije. Pored toga, Stejt department zabranjuje profit profitnim ili komercijalnim organizacijama na osnovu svojih nagrada. Dobit se definiše kao bilo koji iznos koji prelazi dozvoljene direktne i indirektne troškove. Dopuštenost troškova nastalih u komercijalnim organizacijama utvrđuje se u skladu sa odredbama Savezne uredbe o akviziciji (FAR) na 48 CFR 30, Uprava za računovodstvo troškova i 48 CFR 31 Principi i procedure troškova ugovora.

Projektna dokumentacija

PSI-for-Applications.pdf