Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

CEP: Otvoren poziv za dodelu malih grantova

Naziv donatora

Evropska unija

Rok za prijavu na konkurs

30.08.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

25.000 EUR,

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Evropske integracije

Predviđeni period trajanja podrške

Period sprovođenja odobrenih projekata je do 9 meseci, a očekuje se da će se sa realizacijom odabranih projekata početi početkom oktobra 2019. godine.

Posebni zahtevi donatora

Kako bi ispunio uslove za dobijanje granta, podnosilac predloga projekta mora: -da bude pravno lice; -da bude neprofitna organizacija; -da bude organizacija civilnog društva koja radi u jednom ili više tematskih područja od značaja za ovaj poziv za podnošenje predloga projekata; -da bude registrovan u Srbiji; -da bude osnovan najmanje jednu godinu pre objave ovog poziva; -da ima godišnji promet manji ili jednak iznosu od 50.000,00 EUR; -da bude direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom, a ne delovati kao posrednik; -da ima neophodne organizacijske, stručne i finansijske kapacitete.

Potrebna dokumentacija

P2P-mali-grantovi..zip

Kako se aplicira?

Predlozi projekata moraju da budu napisani na srpskom jeziku. Podnosioci predloga projekata (aplikanti) treba da dostave sledeće dokumente: -Popunjen prijavni obrazac (Prilog 1); -Popunjen predlog budžeta u Excelu (Prilog 2); -Dokaz o registraciji od nadležnih državnih organa; -Kratku biografiju i CV direktora/rukovodioca organizacije. Opisi (objašnjenja) za popunjavanje prijavnog obrasca i budžeta su dati u odgovarajućim obrascima. Dostavljeni predlozi moraju biti originalni i na njihovoj pripremi je isključivo radila organizacija koja podnosi prijavu. Plagijat će rezultovati diskvalifikacijom za dobijanje granta. Projekat „Pripremi se za učešće“ će zadržati sve materijale i dokumente koje je dostavio podnosilac prijave. Dobijene informacije se neće koristiti u druge svrhe osim kod razmatranja projektnog predloga te se neće deliti sa drugim osobama ili institucijama, osim kada je to zakonski neophodno ili ukoliko to zahteva Evropska komisija.