Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Četrnaesti javni konkurs Agencije za sprečavanje korupcije

Naziv donatora

Agencija za sprečavanje korupcije

Rok za prijavu na konkurs

25.03.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 2.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Borba protiv korupcije

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 3 do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Da bi predlozi projekata bili uzeti u razmatranje potrebno je da potiču od podnosilaca: koji su stekli status udruženja prema Zakonu o udruženjima (“Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 99/11 i 44/2018) i koji su upisani u registar nadležnog organa; čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti sprečavanja korupcije, odnosno koji imaju iskustva u implementaciji projekata iz oblasti prevencije korupcije; koji su usvojili i primenjuju interni akt o antikorupcijskoj politici; koji su podneli predloge projekata u konkursom predviđenom roku; koji su podneli predloge projekata na predviđenom obrascu, sa potrebnom pratećom dokumentacijom; koji su prijavili samo jedan predlog projekta na konkurs za dodelu finansijskih sredstava. LISTA OBAVEZNE DOKUMENTACIJE PREDLOGA PROJEKTA 1. Formular predloga projekta, potpisan od strane zastupnika udruženja/ovlašćenog lica i overen pečatom udruženja; 2. Formular budžeta projekta, potpisan od strane zastupnika udruženja/ovlašćenog lica i overen pečatom udruženja, kao i Formular narativnog budžeta, gde su budžetske stavke detaljnije opisane; 3. Izjava podnosioca predloga projekta potpisana od strane zastupnika udruženja/ovlašćenog lica i overena pečatom udruženja kojom se izjavljuje da su informacije u predlogu projekta tačne, da podnosilac predloga projekta ispunjava sve uslove iz konkursne dokumentacije da učestvuje u realizaciji projekta i da podnosilac predloga projekta i osobe predviđene za realizaciju projekta imaju profesionalne kompetencije i navedene kvalifikacije (koja je sastavni deo formulara predloga projekta); 4. Statut udruženja overen pečatom udruženja, ukoliko nije javno dostupan na sajtu Agencije za privredne registre (ciljevi iz statuta moraju da se odnose na oblast u kojoj se projekat realizuje); 5. Interni akt o antikorupcijskoj politici; 6. Biografije zastupnika udruženja/ovlašćenog lica udruženja koje je podnosilac projekta; 7. Biografije članova projektnog tima.

Kako se aplicira?

Prijave se dostavljaju u štampanoj verziji u zapečaćenoj koverti preporučenom pošiljkom ili predajom na pisarnici Agencije na sledećoj adresi: Agencija za sprečavanje korupcije Carice Milice 1 11 000 Beograd