Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

CFP 2021-1 Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji

Naziv donatora

Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women)

Rok za prijavu na konkurs

30.07.2021

do 23 h i 30 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 20.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je objavio javni poziv za pružanje mentorske i savetodavne podrške ženskim organizacijama civilnog društva u pripremi predloga projekata za konkurs „Podizanje svesti i poverenja žena na selu u Srbiji o merama i akterima odgovornim za zaštitu od nasilja i rodno zasnovane diskriminacije”, koji je objavila Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) u Srbiji u okviru projekta „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“. Mentorska i savetodavna podrška Tima podrazumeva davanje komentara i predloga za izmene i dopune pripremljenih predloga projekata, odnosno usmeravanje njihovog daljeg razvoja u cilju što efikasnijeg i delotvornijeg uticaja na krajnje korisnike/ce. Podrška će biti pružena u svim segmentima predloga projekta, od definisanja ciljeva i očekivanih rezultata u odnosu na identifikovane izazove i probleme sa kojima se ciljna grupa(e) suočava(ju), formulisanja jasnih i merljivih indikatora, definisanja aktivnosti i vremenskog okvira odnosno plana njihove realizacije, identifikovanja faktora rizika u sprovođenju aktivnosti do podrške u pripremi predloga budžeta za realizaciju projekta. Organizacije civilnog društva svoje predloge projekta mogu proslediti Timu najkasnije do petka, 16. jula 2021. godine, do 17 h na imejl adresu: miljana.cucic@gov.rs

Posebni zahtevi donatora

Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) poziva organizacije civilnog društva, registrovane u Srbiji, sa iskustvom u radu u borbi protiv nasilja prema ženama i devojčicama i rodno zasnovane diskriminacije, da pošalju predloge projekata. Organizacije biće podržane da sprovedu sveobuhvatni multisektorski skup aktivnosti usmerenih na povećanje znanja žena na selu, posebno onih iz osetljivih grupa koje se suočavaju sa višestrukom diskriminacijom, da prepoznaju i prijave slučajeve nasilja i / ili rodno zasnovane diskriminacije.

Kako se aplicira?

Informativna sesija o načinu prijavljivanja, potrebnoj dokumentaciji i svemu što prisutne bude dodatno interesovalo održaće se 02. jula 2021. godine s početkom u 11 časova, onlajn na Zum platformi: https://unwomen.zoom.us/j/91687174249?pwd=WC8xcjN0S2hieU5XTE80VTI1NTA4Zz09 Predlozi sa svim potrebnim dokumentima moraju se dostaviti na: grants.serbia@unwomen.org