Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Čista životna sredina i nulto zagađenje (HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-02)

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

28.03.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Energija
  • Energija

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Evropska komisija poziva prijave za bezbedne i održive hemikalije, aditive, materijale ili proizvode dizajnirane kao alternative.

Kako se aplicira?

Svi predlozi moraju biti dostavljeni elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere sistema za podnošenje. Predlozi moraju biti potpuni i sadržati sve delove i obavezne anekse i propratnu dokumentaciju. Obrazac za prijavu će imati dva dela: • Deo A (popunjava se direktno onlajn) sadrži administrativne informacije o organizacijama podnosiocima zahteva (budući koordinator i korisnici i povezana lica), sažeti budžet za predlog i pitanja vezana za poziv; • Deo B (preuzima se sa sistema za podnošenje, popunjava i zatim sastavljen ponovo postavlja kao PDF u sistem) sadrži tehnički opis projekta. • Aneksi i prateća dokumenta biće direktno dostupni u sistemu za podnošenje I moraju biti otpremljeni kao PDF datoteke (ili drugi formati koje sistem dozvoljava).