CIVICUS poziva predloge projekata regionalnog partnerstva

Naziv donatora

Civicus

Rok za prijavu na konkurs

30.11.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 50.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje, IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Tri meseca

Posebni zahtevi donatora

Tim Inicijative za digitalnu demokratiju (DDI) – CIVICUS, traži pet iskusnih i obrazovanih organizacija civilnog društva koje mogu voditi proces zajedničkog dizajna za regionalno istraživanje i izgradnju konsenzusa kako bi stekli sveobuhvatno razumevanje ciljnih grupa DDI projekta u pet regiona širom sveta i identifikovali prototipove zasnovane na potrebama za jačanje infrastrukture resursa za digitalnu akciju na inkluzivnoj demokratiji. Potrebni dokumenti: • Propratno pismo (maksimalno dve stranice) • Dva primera vašeg prethodnog rada kod dizajna. • Biografije uključenih članova glavnog tima. • Jednostavan budžet u američkim dolarima, koji deli troškove prema sledećim kategorijama: 1) osoblje (koristeći jasnu dnevnu stopu, koja treba da uključi sve režijske troškove), 2) komunikacije i/ili konsultantske usluge i 3) drugi direktni troškovi (na primer, oprema) . • Detaljan tehnički predlog, plan rada i komunikacioni plan sa detaljima o tome kako će se realizovati aktivnosti zajedničkog dizajna.

Potrebna dokumentacija

DDI-Two-Pager-Oct23.pdf

Kako se aplicira?

Dostavljanjem dokumenata na: digitaldemocracy@civicus.org.