Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Core grantovi: Smart Balkans

Naziv donatora

Ministarstvo spoljnih poslova Norveške

Rok za prijavu na konkurs

07.08.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 30.000 do 100.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo

Podržane ciljne grupe

  • Opšta zajednica – građani
  • Organizacije civilnog društva

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Core grantovi, osim finansijske podrške, organizacijama pružaju priliku da kroz prilagođene treninge i mentorsku podršku unaprede kapacitete organizacije i osoblja, kako bi svoj strateški uticaj multiplicirali i bili korak bliže održivosti organizacije. Core grantovi su namenjeni OCD, koje su ostvarile važan uticaj u područjima sigurnosti i stabilnosti i/ili upravljanja iimaju potencijal za još veći uticaj u zajednici. Da bi zadovoljili uslove za prijavu, aplikanti moraju: • Biti pravno lice • Neprofitna organizacija • Organizacija civilnog društva (OCD) koja deluje na jednom ili više tematskih područja koje odgovaraju ovom pozivu, sa izuzetkom verskih ipolitičkih organizacija kao i lokalnih ogranaka međunarodnih organizacija • Biti osnovani u Srbiji • Imati minimalno 3 godine iskustva u područjima koja su predmet ovog poziva • Biti pretežno zagovarčki orijentisani

Kako se aplicira?

Prijave se podnose onlajn preko Grants Menagement platforme, GMT: https://gmp.smartbalkansproject.org/