Dalaj Lama program društvenog aktivizma Univerziteta Virdžinija

Naziv donatora

Centar za kontemplativne nauke Univerziteta Virdžinija

Rok za prijavu na konkurs

01.12.2022

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Stipendije

Oblast podrške

Ostalo
  • Društveni aktivizam

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Centar za kontemplativne nauke Univerziteta Virdžinija objavljuje poziv za neakademski program ličnog usavršavanja i društvenog aktivizma pod nazivom Dalai Lama Fellowship koji je namenjen kandidatima/kinjama koji sprovode ili žele da sprovedu projekte od društvenog značaja u svojim zajednicama. Da bi ispunio minimalne uslove, kroz prijavu kandidat mora pokazati: Uzrast: 20-35 godina od 1. jula 2023 Tečno poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika Trenutni angažman ili dobro artikulisane planove za projekat društvene promene i kontinuirano angažovanje na projektu tokom cele godine stipendiranja (NAPOMENA: zbog teškoća pokretanja projekta socijalne inovacije od nule, daje se prednost kandidatima koji imaju tekuće projekte, ali svake godine se biraju stipendisti koji imaju konkretnu viziju projekta i planiraju da ga pokrenu tokom godine stipendiranja, s obzirom da imaju adekvatnu stručnost, resurse i veze sa zajednicom u vreme prijave) Detaljno poznavanje zajednice i pitanja koje projekat želi da reši, po mogućnosti sa najmanje godinu dana prethodnog iskustva u radu sa zajednicom. Interesovanje za učenje i bavljenje kontemplativnim praksama tokom cele godine. Posvećenost učešću u svim dimenzijama programa (platforma za onlajn učenje, pozivi za obuku 1-na-1, pozivi za grupno učenje itd.) Za puno učešće u stipendiji potrebno oko 12 sati mesečno, ne uključujući rad stipendista na projektima. Prisustvo Skupštini kontemplativnog liderstva krajem jula 2023. (DLF će pokriti sve troškove putovanja, smeštaja i obroka za Skupštinu)

Kako se aplicira?

Prijava za stipendiste sastoji se od pet glavnih delova: • Bekraund kandidata i pregled • Kratka pitanja za esej • Podnošenje videa • Rezime/CV • Pismo preporuke Prijava se podnosi onlajn popunjavanjem upitnika: https://my.reviewr.com/s2/site//dlf2023