Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

DEKADA OBNOVE EKOSISTEMA: PROGRAM UPRAVNIKA OBNOVE

Naziv donatora

Globalni pejzažni forum

Rok za prijavu na konkurs

31.07.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

5.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Podnosioci zahteva moraju biti uzrasta između 18 i 35 godina starosti koji su pokrenuli projekte obnavljanja bilo kog od sledećih ekosistema: šuma, planina, okeana, tresetišta / močvara, suvih područja / pašnjaka. Poželjno je da su pokrenuti projekti u ranoj fazi postojanja, ali ne kraćoj od godinu dana i da ih vode mladi, odnosno organizacije mladih. Program obnove će podržati pet mladih profesionalaca u obnovi i njihove timove da dalje razvijaju svoje projekte obnove i podižu svest svojih lokalnih zajednica o važnosti obnove ekosistema i zdravih pejzaža. Stručnjaci za obnovu dobiće podršku stručnjaka za podizanje projekta na viši nivo, kao i mogućnosti za profesionalni razvoj. Projektima treba da ispune sledeće ciljeve: 1. Traže i sprovode aktivnosti obuke za poboljšanje razumevanja pejzažnog pristupa i relevantnog ekosistema 2. Vode najmanje dva GLF događaja da bi angažovali lokalnu zajednicu 3. Koordiniraju sa GLF timom za aktivno angažovanje na društvenim mrežama 4. Naprave jednu priču svaka dva meseca o napretku postignutom u projektu. 5. Upoznaju i redovno obaveštavaju tim GLF-a i dodeljenog mentora o napretku projekta

Kako se aplicira?

Izbor projekata je takmičarski proces i kao takav aplikacija zahteva izvesnu pripremu. Kada se prijavite, postaviće vam sledeća pitanja: Kakvo iskustvo imate u vezi sa obnovom? (200 reči) Koji je vaš motiv za prijavu za upravnika obnove? (200 reči) Pripremite jednominutni video o sebi u kojem delite svoju motivaciju za prijavu za upravnika obnove. Da biste delili video, objavite ga na svom FB ili Tviter nalogu, označavajući Globalni pejzažni forum (@GlobalLF) i koristeći #generationrestoration haštag, ili koristite dosada nenavedeni link Jutjub ili Google drajv. ime projekta; Pripremite opis pejzaža na kojem radite; Zašto radite na tome, kakav je trenutni status i ekološki i socijalni problem? Koji su pokretači degradacije (ako ih ima) i koji su ključni akteri? (500 reči) Pripremite holistički sažeti opis projekta (500-1000 reči), opisujući ciljeve, aktivnosti i nameravani uticaj vašeg projekta restauracije. Takođe navedite kako projekat ima za cilj obnavljanje pejzaža pejzažnim pristupom. (500-1000 reči); Pripremite pasus od 200 reči koji odgovara na sledeće pitanje: „Ako postanete upravnik obnove, gde biste videli svoj projekat za godinu dana, nakon završetka programa ?“ Prijava se popunjava onlajn odgovaranjem na 30 pitanja i šalje klikom na dugme "prihvati"