Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Dobrovoljni fond Ujedinjenih nacija protiv savremenih oblika ropstva

Naziv donatora

Dobrovoljni poverenički fond UN-a za borbu protiv savremenih oblika ropstva

Rok za prijavu na konkurs

01.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 15.000 do 35.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Prioritet u dodeli grantova imaju projekti koji imaju za cilj reparaciju, osnaživanje i integraciju žrtava savremenih oblika ropstva kroz pružanje direktne pomoći. Pomoć može uključivati medicinsku, psihološku, socijalnu, pravnu, humanitarnu, obrazovnu pomoć, stručnu obuku ili drugu podršku samostalnom životu. Organizacije koje podnose prijavu Fondu, a nisu prethodno finansirane treba da obezbede: • dokumentovani dokaz da osoblje ima relevantno iskustvo u pružanju direktne pomoći žrtvama savremenih oblika ropstva (treba priložiti njihovu biografiju); • kopiju statuta i organizacione strukture organizacije; • kopiju važećeg sertifikata o legalnoj registraciji organizacije (ako je dostupna); • potvrda i dokaz o neprofitnom statusu organizacije (ako postoji); • jedno referentno pismo i kontakt podaci dva referenta u okviru nadležnih organizacija (po mogućnosti međunarodno priznate ili poznate organizacije) u oblasti savremenih oblika ropstva); • kopije bankovnih izvoda (poslednja 3 meseca) i nedavnih godišnjih računa (potpisane od strane predsednika ili blagajnika u ime upravnog odbora ili odbora poverenika); • spisak glavnih članova direkcije ili odbora poverilaca organizacije sa njihovim zvanjima/pozicijama.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose putem jedinstvenog sistema za podnešenje: https://unvfcfs-grants.ohchr.org/