Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Dobrovoljni poverenički fond UN-a za žrtve trgovine ljudima

Naziv donatora

Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC)

Rok za prijavu na konkurs

31.07.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 60.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Borba protiv droge i kriminala

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Da bi se kvalifikovao za grant, kandidat mora: • biti neprofitna organizacija registrovana najkasnije do 1. jula 2020. godine • biti direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom. • pokazati prethodno iskustvo od najmanje dve (2) godine u sprovođenju aktivnosti u oblasti direktne pomoći žrtvama trgovine ljudima u skladu sa Protokolom za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom, dopunom Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala ili u pružanju drugih usluga ugroženom stanovništvu uključujući i prisilno raseljena lica; • izvršiti kompletnu registracija na portalu partnera UN (UNPP) sa važećim ID-om partnera; • imati bankovni račun na ime organizacije; • preduzeti sve odgovarajuće mere za sprečavanje seksualne eksploatacije i zlostavljanja

Kako se aplicira?

Registracijom i popunjavajem, ažuriranjem profila na Partnerskom portalu UN. Kandidati koji su se prethodno registrovali treba da pregledaju i ažuriraju svoj profil po potrebi. Svi kandidati treba da osiguraju da je njihov profil potpun i da uključuje: • Kopiju originalnog sertifikata o registraciji (i preregistraciji ako je primenljivo) kao dokaz za pravne akreditive organizacije i registraciju do 1. jula 2020. godine; ako registracija sertifikat nije na engleskom, potreban je prevod na engleski; • Revidirani finansijski izveštaji organizacije za poslednju fiskalnu godinu. Sve prijave moraju biti na engleskom.